Вид Ulothrix zonata
Thumbnail image for ~/Photo.aspx?id=1360&n=769414208
http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/Chlorophyta/Ulothrix/zonata_3.html
­Thumbnail image for ~/Photo.aspx?id=1360&n=2431579147
http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/Chlorophyta/Ulothrix/zonata_3.html
­Thumbnail image for ~/Photo.aspx?id=1360&n=3837546382
http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/Chlorophyta/Ulothrix/zonata_3.html
­